Chính sách mới về hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 -2025

26/11/2021 | 12:00 AM

Vừa qua UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 3008/QĐ-UBND thông qua chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 -2025.

Số lượt truy cập :