Một số điểm mới về nâng lương cán bộ, công chức, viên chức từ 15/8/2021

30/07/2021 | 03:48 PM

Ngày 29/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tình Vĩnh Phúc ký Biên bản ghi nhớ với Trung tâm Tư vấn và Giải pháp Công nghệ Việt – Hàn

09/07/2021 | 12:00 AM

Ngày 6/7/2021 vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tình Vĩnh Phúc ký Biên bản ghi nhớ với Trung tâm Tư vấn và Giải pháp Công nghệ Việt – Hàn (VITASK). Tham dự buổi làm việc có ông Jeong Woo Jin Công sứ kiêm Tổng Lãnh sự Đại Sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang, đại diện VITASK, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc và một số doanh nghiệp như: Samsung, Posco, Cammsys, Công ty TNHH MT Vina, Công ty TNHH Thuận An, Công ty TNHH Thành Thắng, …

Số lượt truy cập :