Khai giảng lớp đào tạo nguồn nhân lực về khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

30/07/2020

Sáng ngày 28/7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc đã phối hợp với Liên hiệp hội phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp tập huấn nguồn nhân lực về khởi sự kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Khai giảng lớp đào tạo nguồn nhân lực về khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại hội nghị, các học viên được truyền đạt một số nội dung như: Thách thức quản trị doanh nghiệp trong thời Cách mạng công nghiệp 4.0; khai thác cơ hội kinh doanh trên cơ sở ứng dụng cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Hiện nay, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đã và đang diễn ra trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực ngày càng sâu và rộng. Trong giai đoạn khởi phát của cách mạng công nghiệp 4.0, cần có sự nhận thức đầy đủ và có những biện pháp chủ động để các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, tranh thủ các lợi ích và hạn chế những tác động bất lợi từ cách mạng công nghiệp 4.0. Sự thành công của doanh nghiệp phụ thuộc vào ý thức, vào trách nhiệm và trí tuệ để đón bắt thời cơ, chủ động vượt qua thách thức.

Với phương châm tăng cường thảo luận, đối thoại trực tiếp giữa học viên và giảng viên là chính, lớp tập huấn đã giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có thêm kiến thức, kinh nghiệm về cách mạng công nghiệp 4.0; nhận thức rõ tiềm năng, cơ hội và những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thời kỳ công nghiệp 4.0; giải pháp xây dựng mô hình doanh nghiệp trong thời kỳ này… Qua đó, hi vọng các doanh nghiệp sẽ chủ động xây dựng được chiến lược kinh doanh, mô hình quản trị phù hợp với quy luật của nền kinh tế thị trường, phát triển bền vững trong kỷ nguyên công nghệ số.

Nguyễn Thị Hải Yến

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :