Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

31/07/2020

Sáng ngày 31/7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc tổ chức triển khai lớp Đấu thầu qua mạng cho các cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị làm công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh nhằm giúp học viên hiểu và vận hành được hệ thống đấu thầu điện tử, áp dụng trong công tác đấu thầu tại đơn vị mình.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

Ông Phạm Quang Thắng – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc phát biểu khai mạc hội nghị

Dự lớp tập huấn, về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ông La Anh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia và các cán bộ thuộc Trung tâm, về phía tỉnh có ông Phạm Quang Thắng – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở cùng các học viên đại diện các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Quang Thắng – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã khái quát qua về kết quả thực hiện công tác Đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 và quý I năm 2020. Theo báo cáo cho thấy tỷ lệ giá trị đấu thầu qua mạng có xu hướng giảm qua từng tháng; Dự báo nếu không quyết liệt chỉ đạo tổ chức đấu thầu một số gói thầu có quy mô lớn qua mạng thì tỷ lệ giá trị gói thầu tổ chức đấu thầu qua mạng đến hết năm 2020 chỉ còn là 12,17%. Đồng thời, nhấn mạnh chương trình tập huấn là diễn đàn trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu qua mạng của các địa phương, đơn vị và nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, tiện ích của việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu.

Tại lớp tập huấn, ông La Anh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia đã hướng dẫn những nội dung quan trọng của chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng như cách sử dụng hệ thống đấu thầu quốc gia qua mạng; Quy trình đăng ký bên mời thầu; Quy trình đấu thầu qua mạng. Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề trên Internet, phát huy tối đa tính chủ động của người học, khuyến khích trao đổi với chuyên gia về những tình huống thực tiễn trong đấu thầu mà đơn vị mình gặp phải. Từ đó, phát hiện ra các vấn đề tồn tại và có giải pháp xử lý thích hợp nhất.

Ông La Anh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Đầu thầu qua mạng Quốc gia trao đổi nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng

Thông qua lớp tập huấn này, đội ngũ cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị làm công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh đã được cung cấp thông tin, hiểu và vận hành được hệ thống đấu thầu điện tử. Qua đó, nâng cao hiệu quả trong quá trình công tác đấu thầu qua mạng của các địa phương, đơn vị và nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, tiện ích của việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu.

Nguyễn Diệu Thúy

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :