Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công

21/07/2021

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và thực hiện cải cách hành chính, trong thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trực tuyến, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp dịch vụ DVCTT của Sở.

Việc cung cấp DVCTT được Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo quyết liệt, xem đây là giải pháp quan trọng nhằm thực hiện cải cách hành chính. Thực hiện Văn bản số 5273/UBND-KT4 ngày 2/7/2021 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác giải quyết các thủ tục hành chính theo phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công.

Theo đó, Để khắc phục những hạn chế, khuyến điểm trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai một số giải pháp đẩy mạnh cung cấp DVC trực tuyến trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong công tác giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời các hồ sơ TTHC được gửi từ Cổng dịch vụ công Quốc gia (nếu có), không để xảy ra tình trạng hồ sơ cá nhân, tổ chức gửi nhưng không được tiếp nhận, xử lý.

2. Nghiêm cấm tình trạng nhũng nhiễu, cố ý kéo dài thời gian giải quyết TTHC hoặc chậm trả kết quả cho người dân khi đã giải quyết TTHC. Khắc phục tình trạng giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC quá hạn, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Trường hợp quá hạn do nguyên nhân chủ quan phải thực hiện nghiêm túc việc gửi thư xin lỗi tổ chức, công dân đúng theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

3. Chấn chỉnh cán bộ công chức, viên chức trong việc thực hiện giải quyết TTHC đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.Trường hợp để xảy ra TTHC chậm hạn, báo cáo không trung thực về kết quả giải quyết TTHC, nhất là số liệu hồ sơ giải quyết, trả kết quả trễ hạn mà không chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục, nhất là nguyên nhân chủ quan thì đồng chí trưởng phòng, công chức, viên chức có liên quan phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

4. Tham mưu xây dựng quy trình giải quyết TTHC nội bộ phải đảm bảo khoa học và thiết thực, xác định rõ trách nhiệm của từng công chức, viên chức; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong giải quyết TTHC góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân. Tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp khi yêu cầu giải quyết TTHC.

5. Tất cả các TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều phải được tiếp nhận, luân chuyển, xử lý, trả kết quả thông qua phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh và được công khai tiến độ, kết quả giải quyết trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

6. Cử công chức, viên chức tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến TTHC đầy đủ theo chương trình tập huấn của UBND tỉnh; tăng cường kỹ năng giao tiếp ứng xử của cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị mình.

Cùng với đó, người dân, doanh nghiệp cũng cần chủ động, mạnh dạn sử dụng DVCTT trong giải quyết TTHC để tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đỗ Thị Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :