Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Công bố danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

20/07/2021

Ngày 17/6/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 778/QĐ-BKHĐT công bố danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 Theo Quyết định, danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có160 báo cáo trong 12 lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, gồm: đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, xúc tiến đầu tư; Vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức; Giám sát và đánh giá đầu tư; Doanh nghiệp; Quản lý nhà nước về hoạt động quy hoạch; Thanh tra; Chương trình mục tiêu quốc gia; Đầu tư công; Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Thống kê; Công tác Thi đua - Khen thưởng và một số chế độ báo cáo khác.

Trong đó, lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, các báo cáo tình hình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương, báo cáo kết quả thực hiện hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo sử dụng ngân sách địa phương, báo cáo hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, báo cáo tình hình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ thực hiện chế độ báo cáo hàng năm. Đối với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và tổng hợp quyết toán kinh phí ngân sách địa phương trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn, báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện và tổng hợp quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước trợ giúp đào tạo, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi toàn quốc sẽ thực hiện chê độ báo cáo 06 tháng.

Lương Hồng Phúc

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :