Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kép “Vừa tham mưu chống dịch, vừa tham mưu tổng hợp về phát triển kinh tế xã hội”

03/06/2021

Đó là chỉ đạo của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1560/SKHĐT-VP ngày 31/5/2021 về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, trước tình hình dịch Covid diễn ra phức tạp, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiều nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng chống dịch, trong đó có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai phòng, chống dịch Covid tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp. Đây là nhiệm vụ khó khăn vì số lượng các doanh nghiệp rất lớn, đòi hỏi tập trung nhân lực của Sở. Tuy nhiên, bên cạnh nhiệm vụ phòng chống dịch Covid thì các nhiệm vụ chuyên môn khác về tham mưu tổng hợp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh vẫn phải tiếp tục thực hiện theo tiến độ.

Do vậy, để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Giám đốc Sở yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo sở, lãnh đạo các phòng, Trung tâm cần tập trung cao độ để điều hành, xử lý công việc theo lĩnh vực được giao một cách khoa học,  bao quát , phân công rõ ràng, cụ thể từng việc cho từng cán bộ và kiểm soát tiến độ thực hiện; Công chức, viên chức, người lao động cần nỗ lực, chủ động, san sẻ, sẵn sàng làm việc cả ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính khi được giao nhiệm vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (qua hệ thống điều hành, email, nhóm zalo, điện thoại, tin nhắn…) trong giải quyết công việc để đảm bảo thông tin ngay lập tức được truyền tải, xử lý bất kể thời gian nào và đúng hạn.

Trong thời gian tới, dự báo tình hình dịch bệnh còn phức tạp, nhiệm vụ của Sở sẽ còn nặng nề, tin tưởng rằng với sự cố gắng, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép đã đề ra.

Nguyễn Thị Hải Yến

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :