Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Quyết định của UBND tỉnh quy định các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện mới

28/05/2021

Thực hiện Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh về việc quy định các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện mới, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện như sau:

- Tại Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 27/5/2021, UBND tỉnh yêu cầu chủ các các doanh nghiệp chỉ đạo các bộ phận chuyên môn (bộ phận nhân sự) của doanh nghiệp lập danh sách các chuyên gia, người quản lý, người lao động (theo mẫu biểu sao gửi kèm Văn bản này) và báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trong ngày 28/5/2021.

- Ngoài các nội dung nêu trên, đề nghị các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu các nội dung cụ thể của Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Chi tiết tại file đính kèm.

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :