Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Tiểu sử tóm tắt Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, Nhiệm kỳ 2021-2026

13/05/2021

Ngày 28/4/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết số 03/NQ-UBBC công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của Ông Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 11 - Huyện Bình Xuyên.

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :