Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Đấu thầu

23/02/2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 788/BKHĐT-QLĐT gửi các bộ, ngành, địa phương về việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Theo đó, căn cứ chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và dự kiến trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật vào tháng 12/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiến hành tổng kết, đánh giá về quá trình triển khai thực hiện Luật Đấu thầu theo các nội dung chủ yếu.

Cụ thể, nhận xét, đánh giá về quá trình triển khai thực hiện Luật Đấu thầu, các thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân. Đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, trong đó tập trung nghiên cứu, có ý kiến góp ý với một số nội dung như: sửa đổi tên Luật Đấu thầu thành Luật Mua sắm công cho phù hợp với thông lệ quốc tế và phạm vi điều chỉnh của Luật; quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; các quy định về kỹ thuật đấu thầu, hạn mức và các trường hợp áp dụng chỉ định thầu; các quy định về hợp đồng, mua sắm tập trung thúc đẩy sản xuất lớn, đầu tư chiều sâu…

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương có ý kiến góp ý quy định về mua sắm đối với sản phẩm đổi mới, sáng tạo; sản phẩm công nghệ cao; mua sắm xanh; sản phẩm sản xuất trong nước thay thế hàng nhập khẩu; sản phẩm lần đầu xuất hiện trên thị trường trong nước. Quy định về mua sắm từ các nhóm yếu thế trong xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy định về cơ chế giải quyết kiến nghị trong đấu thầu bởi một tổ chức độc lập với bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền và các nội dung khác.

Các bộ, ngành, địa phương gửi văn bản tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Đấu thầu đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/3/2021 để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật trình Chính phủ./.

Nguồn: mpi.gov.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :