Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc khai giảng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Đầu tư công

19/09/2020

Sáng ngày 16/9/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc phối hợp với UBND huyện Bình Xuyên tổ chức triển khai chương trình tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các cán bộ làm công tác kế hoạch đầu tư trên địa bàn huyện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc khai giảng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Đầu tư công

Ông Nguyễn Xuân Quang – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc phát biểu tại hội nghị

Dự lớp tập huấn, về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ông Ngô Văn Giang – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế kế hoạch; Về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư có ông Nguyễn Xuân Quang – Phó Giám đốc Sở và Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; Về phía UBND huyện Bình Xuyên có bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Ủy viên Ban Thường vụ – Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên cùng các học viên đại diện các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Nguyễn Xuân Quang  – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã khái quát kết quả thực hiện đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Tính đến ngày 31/8/2020, tình hình giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt 4000 tỷ đồng, tương tương 60% kế hoạch Chính phủ giao; Giải ngân vốn đầu tư công của UBND các huyện, thành phố đạt 1.958 tỷ đồng, tương đương 45% kế hoạch.

Xác định đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hiện nay nên công tác quản lý đầu tư công được Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt từ công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn không ít khó khăn hạn chế. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Quang mong muốn qua chương trình này các cán bộ thuộc cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Bình Xuyên sẽ nắm bắt được tầm quan trọng của các nội dung mới trong Luật Đầu tư công nhằm đảm bảo quyết định đầu tư, tổ chức, triển khai thực hiện dự án đầu tư đúng quy định và hiệu quả.

Ngô Văn Giang – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế kế hoạch trao đổi về Luật Đầu tư công

Trình bày tại lớp tập huấn, ông Ngô Văn Giang – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế kế hoạch đã hướng dẫn những nội dung quan trọng của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. Từ đó, phát hiện ra các vấn đề tồn tại và có giải pháp xử lý thích hợp nhất.

Qua lớp tập huấn để các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện về vấn đề đầu tư công, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, thẩm định chương trình, dự án thuộc cấp mình quản lý; HĐND quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương; Tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước khác về đầu tư công theo phân cấp quản lý. Quyết định đầu tư chương trình, dự án phải đúng chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phù hợp khả năng cân đối vốn thuộc nguồn vốn cấp mình quản lý theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong đầu tư.

Nguyễn Thị Diệu Thúy

 

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :