Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng

31/08/2020

Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cả nước, trong đó có Vĩnh Phúc. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh ta đã tích cực chỉ đạo vừa phòng chống dịch vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công được đặc biệt quan tâm và được coi là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới.

Tính đến hết tháng 7/2020, khối lượng giải ngân vốn đầu đầu tư công toàn tỉnh đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tương đương 46% kế hoạch Chính phủ giao và bằng 26% kế hoạch giải ngân năm 2020 của tỉnh. Riêng đối với các công trình trọng điểm, với nguồn vốn đầu tư được giao 1.361 tỷ đồng đến hết tháng 7, khối lượng hoàn thành và thực hiện giải ngân đạt hơn 440 tỷ đồng, đạt 32% so với kế hoạch, tăng 21% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh 7 tháng đầu năm còn thấp so với yêu cầu, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, việc làm, thu nhập của người lao động, tác động đến môi trường đầu tư, kinh doanh và việc huy động các nguồn vốn đầu tư xã hội. Đến nay, mới chỉ có 2/9 địa phương là huyện Vĩnh Tường và thành phố Phúc Yên giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 50% kế hoạch đề ra trong năm 2020; nhiều Ban quản lý dự án, ngành, lĩnh vực có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt dưới 20%.

Bên cạnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến tiến độ triển khai dự án bị chậm, kéo dài kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công hiện nay là do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn; các chủ đầu tư chậm phối hợp trong việc hoàn thiện hồ sơ, bản đồ thu hồi và bàn giao mốc giới dẫn đến bị chồng lấn với các dự án khác, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ kiểm kê, thu hồi đất, gây khó khăn trong việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Trong khi đó, năng lực tổ chức và quản lý dự án của một số chủ đầu tư còn hạn chế, chưa phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực trong triển khai thực hiện và giải ngân thanh toán vốn; công tác phối hợp giữa chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chưa chặt chẽ, kịp thời.

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh đang tiếp tục triển khai các giải pháp quan trọng.

Cùng với khẩn trương thành lập các Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do các đồng chí thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn trực tiếp xuống cơ sở nghe các huyện, thành phố, Ban quản lý dự án, ngành, lĩnh vực báo cáo tiến độ thực hiện dự án, kết quả giải ngân vốn đầu tư công để có sự chỉ đạo sát với tình hình thực tế, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết thu hồi vốn của các dự án chậm giải ngân để điều chuyển cho dự án quan trọng, cấp bách khác cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân nhưng còn thiếu vốn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu cơ quan chuyên môn kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân cố tình gây khó khăn, làm chậm tiến độ kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công theo quy định; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án. Người đứng đầu các sở, ngành, huyện, thành phố sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để công tác giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch đã cam kết trong năm 2020.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :