Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ (07/05/2021)

Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Ngày 02/02/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-BKHĐT về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt công tác cải cách và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (07/05/2021)

Với chức năng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, trong thời gian qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt công tác cải cách và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Dự thảo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (06/05/2021)

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9708/VPCP-NN ngày 25/10/2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng dự thảo “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chủ trì họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 (05/05/2021)

Sáng 5/5, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chủ trì buổi họp báo, thông tin với phóng viên các cơ quan báo chí về tình hình dịch bệnh và việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp (05/05/2021)

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 01/5/2021 của UBND tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 3022/UBND-CN3 ngày 02/5/2021 của UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Văn bản số 3074/UBND-CN3 ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp.

Thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (01/05/2021)

Thực hiện Thông báo số 88/TB-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Dự thảo Chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 (30/04/2021)

Để chuẩn bị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024, ngày 27/4/2021 Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 2383/BKHĐT-TH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các nội dung này.

Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc giao và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 (23/04/2021)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn số 2243/BKHĐT-TH gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc giao và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021.
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :