Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc Quý I/2021 (31/03/2021)

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch để triển khai với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển” và những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 01 năm 2021 (02/02/2021)

Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 01/CP-CP của Chính phủ ngày 01/1/2021 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động và tập trung chỉ đạo triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2020 (30/12/2020)

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của Kế hoạch 05 năm 2016-2020, năm tổ chức Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020 (27/08/2020)

Tháng 8/2020, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển ổn định; sản xuất nông nghiệp ở các địa phương đang tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và rau màu vụ mùa; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng cao so cùng kỳ; các ngành dịch vụ đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn được tăng cường và ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo.
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :