Phó giám đốc

20/04/2021

1. Phó giám đốc: Phạm Quang Thắng

 

+ Điện thoại: 02113 862 478; 0913590026

+ Email: thangpq@vinhphuc.gov.vn                                              

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo, thực hiện và quản lý một số lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm:

- Công tác kế hoạch và đầu tư lĩnh vực: Nông nghiệp, phòng chống lụt bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Dân tộc và tôn giáo; Tài nguyên và môi trường; Công thương, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; Y tế; Lao động, thương binh và xã hội, dân số; Khoa học công nghệ; Thông tin và truyền thông; Báo chí, phát thanh và truyền hình. Các chương trình nông nghiệp, nông thôn và nông dân, xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh.

- Quản lý vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; Doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp; kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân. Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp.

- Công tác quy hoạch, đề tài, đề án, dự án, chương trình thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các phòng: Kinh tế ngành; Khoa giáo, Văn xã; Đăng ký kinh doanh. Phối hợp công tác với các Hội nghề nghiệp.

- Theo dõi công tác kế hoạch và đầu tư các huyện: Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô.

- Tham gia Ban chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách; tiếp và làm việc với các đoàn kiểm toán nhà nước, thanh tra, kiểm tra theo lĩnh vực được phân công.

- Một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở; UBND tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh giao.

 

2. Phó giám đốc: Nguyễn Bình Khương

+ Điện thoại: 0946 111818

+ Email: khuongnb@vinhphuc.gov.vn                                          

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo, thực hiện và quản lý các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm:

- Công tác kế hoạch và đầu tư lĩnh vực: Xây dựng, giao thông, vận tải, hạ tầng đô thị, hạ tầng kỹ thuật, văn hóa ‑ thể thao ‑ du lịch, giáo dục ‑ đào tạo; các dự án trọng điểm, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), các dự án đô thị thông minh.

- Công tác đấu thầu. Công tác thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

- Công tác quy hoạch, đề tài, đề án, dự án, chương trình thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

- Công tác tài chính, quản trị của Sở (được ủy quyền làm chủ tài khoản); dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống khủng bố; Trưởng Ban ISO.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các phòng: Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân, hạ tầng kỹ thuật; Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư; Thanh tra Sở.

- Theo dõi công tác kế hoạch và đầu tư các huyện, thành phố: Vĩnh Yên, Vĩnh Tường, Yên Lạc.

- Tham gia Ban chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách; tiếp và làm việc với các đoàn kiểm toán nhà nước, thanh tra, kiểm tra theo lĩnh vực được phân công.

- Một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở; UBND tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh giao.

 

 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :