Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2018

10:59 22/06/2018

Sáu tháng đầu năm 2018, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá so sánh 2010) tăng 7,61% so với cùng kỳ, trong đó: ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,61%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 12%; các ngành dịch vụ tăng 7,4%. Thu hút vốn đầu tư đạt cao. Các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được chú trọng đầu tư. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra khá sôi động, phong phú. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội và các doanh nghiệp cùng quan tâm. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, an toàn giao thông được đảm bảo. Kết quả cụ thể các ngành, lĩnh vực như sau:

Sản xuất nông nghiệp: sản xuất trồng trọt đã thực hiện tốt lịch thời vụ nên vụ Đông Xuân tiếp tục được mùa, các giống lúa chất lượng được mở rộng diện tích; Các cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Bí đỏ, bí xanh, cà chua, su su, dưa các loại được phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Năng suất một số cây trồng chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ: lúa ước đạt 62,51 tạ/ha, tăng 2,48%; Ngô ước đạt 44,78 tạ/ha, tăng 0,95%; Lạc ước đạt 20,44 tạ/ha tăng 4,71%; Rau các loại ước đạt 218,06 tạ/ha tăng 0,25% so cùng kỳ... Chăn nuôi phát triển ổn định, giá các loại sản phẩm chăn nuôi hiện đang ở mức khá cao đang tạo điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi. Công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng tiếp tục được quan tâm. Sản xuất thủy sản phát triển ổn định, diện tích nuôi trồng thủy sản tăng 0,4%, sản lượng nuôi trồng tăng 3,8% so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển. Nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã mở rộng quy mô sản xuất, có thêm nhiều đơn hàng và thị trường tiêu thụ mới. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 11,58% so cùng kỳ, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 2,54%, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,73% và ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước tăng 14,02%. Giá trị sản suất ngành công nghiệp theo (giá so sánh 2010) ước đạt 94.003 tỷ đồng, tăng 12,22% so với cùng kỳ năm 2016. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng  cao so với cùng kỳ, như: xe ô tô các loại ước đạt 31.494 chiếc, tăng 20,42%; xe máy các loại 962.897 chiếc, tăng 8,33%; linh kiện điện tử tăng 24,66%; thức ăn gia súc, gia cầm ước đạt 120,16 nghìn tấn tăng 11,8%; quần áo các loại ước đạt 62.315 nghìn chiếc, tăng 3,23%; gạch ốp lát 59.643 nghìn m2 tăng 0,84% so cùng kỳ,...

Hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ tiếp tục duy trì ổn định và phát triển. Kết quả lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ đáp ứng tốt cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng xã hội. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng ước đạt 21,68 nghìn tỷ đồng, đạt 49,5% so kế hoạch năm 2018 và tăng 9,69% so cùng kỳ.

Kinh doanh du lịch diễn ra động sôi động ngay từ những ngày đầu năm. Các loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, lễ hội – tâm linh, du lịch cộng đồng, du lịch kết hợp với hội nghị, hội thảo, du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần, du lịch nông thôn,… tiếp tục được phát triển. Một số tuor du lịch mới được đưa vào khai thác làm góp phần tăng số lượng khách tham quan du lịch, 6 tháng đầu năm tổng lượng khách thăm quan du lịch ước  đạt 2,55 triệu lượt khách, tăng 13% so với cùng kỳ (trong đó khách quốc tế đạt 17 nghìn lượt khách, khách nội địa đạt 2,35 triệu lượt khách). Tổng doanh thu du lịch ước đạt 910 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ.

Kinh doanh vận tải hàng hóa đáp ứng tốt nhu cầu cho sản xuất, kinh doanh. Khối lượng luân chuyển và vận chuyển hàng khóa tăng khá, trong đó luân chuyển hàng hóa tăng 10,46%, vận chuyển hàng hóa tăng 10,23% so cùng kỳ. Tổng doanh thu vận tải dự kiến đạt 2,03 nghìn tỷ đồng, tăng 7,35% so với cùng kỳ năm 2017.

Dịch vụ tín dụng ngân hàng tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng đạt 56,89 nghìn tỷ đồng, tăng 7,67% so cuối năm 2017.

Về đầu tư phát triển: Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn như: Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 về thực hiện phân cấp quyết định đầu tư; ban hành các văn bản chỉ đạo về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án; về đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; về thực hiện Nghị quyết phiên họp tháng 3 của Chính phủ... qua đó việc phân bổ nguồn vốn được tập trung ưu tiên thanh toán nợ, công trình chuyển tiếp, bố trí dự án mới khi đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư. Ước đến 30/6/2018 giải ngân đạt 2,26 nghìn tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch giao đầu năm.

Thu ngân sách tăng so với cùng kỳ, chi ngân sách đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ của tỉnh: Ước tổng thu ngân sách nhà nước đạt 13,77 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so cùng kỳ và đạt 46,5% dự toán năm, trong đó thu nội địa 11,6 nghìn tỷ đồng, giảm 1% so cùng kỳ và đạt 43% dự toán. Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 6,64 nghìn tỷ đồng, giảm 5% so cùng kỳ và đạt 40% dự toán năm 2017.

Công tác xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Các cấp, các ngành tích cực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong các Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đặc biệt tạo điều kiện thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, xây dựng lòng tin cho doanh nhân. Kết quả thu hút vốn đầu tư 6 tháng đầu năm tăng cao, ước tổng vốn đầu tư (bao gồm cả đăng ký mới và tăng vốn) trong 6 tháng đầu năm 2018 vốn FDI đạt 224,3 triệu USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ, đạt 89,7% so với kế hoạch và vốn DDI đạt 2.146,6 tỷ đồng, tăng 77,1% so với cùng kỳ, đạt 85,8% so với kế hoạch.

Về phát triển doanh nghiệp: Sáu tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh có 553 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký trên 3,7 nghìn tỷ đồng, giảm 8% về số doanh nghiệp và giảm 3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Nguyên nhân do năm 2017 thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh sim thẻ điện thoại theo Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ thì các hộ kinh doanh, đại lý sim thẻ phải đăng ký thành lập doanh nghiệp nên số doanh nghiệp đăng ký lĩnh vực này tăng đột biến (1.220 doanh nghiệp).

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh: UBND tỉnh đã ban hành và tích cực triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành của cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của HĐND tỉnh. Trung tâm Hành chính công tỉnh đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22/01/2018, theo đó các thủ tục hành chính của các sở, ngành chuyển sang Trung tâm Hành chính công tỉnh theo cơ chế một cửa liên thông, giúp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư thuận lợi trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cũng như tiết kiệm thời gian, chi phí.

Giáo dục - đào tạo có bước phát triển theo hướng đổi mới, chất lượng giáo dục các cấp học được giữ vững. Sáu tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; rà soát tình hình đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, danh mục các trường chưa đạt chuẩn quốc gia để làm căn cứ đầu tư giai đoạn tới; xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh; Công tác tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS  được quan tâm và duy trì được lộ trình mục tiêu phân luồng học sinh sau THCS của tỉnh đã đề ra. Việc đổi mới công tác đào tạo và dạy nghề gắn với phát triển nguồn nhân lực đáp ứng theo nhu cầu thị trường lao động đã chuyển biến tích cực. Tổng kết năm học 2017-2018 và hướng dẫn, chuẩn bị tốt các nội dung cần thiết phục vụ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 và kỳ thi THPT quốc gia năm học 2018.

Hoạt động Văn hoá - thông tin, thể thao: Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí chào mừng các ngày lễ của đất nước và của địa phương, đặc biệt để bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật chèo truyền thống, Nhà hát Chèo tỉnh đã dàn dựng nhiều vở diễn và chương trình nghệ thuật, với nhiều đề tài khác nhau phục vụ nhân dân nhiều địa phương trong tỉnh. Các lễ hội truyền thống được tổ chức có sự chuyển biến tích cực, diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia; Các hoạt động thể dục thể thao được diễn ra sôi nổi. Tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2018. Phối hợp với Liên đoàn bóng chuyền  tổ chức giải bóng chuyền hạng A toàn quốc, vòng loại, bảng A tại Vĩnh Phúc. Tổ chức thành công lễ khai mạc và thi đấu 14 môn Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V năm 2018. Duy trì tập luyện thường xuyên 12 đội thể thao với 181 vận động viên. Xây dựng kế hoạch, chương trình cho các đội đi thi đấu các giải quốc gia, châu Á và Đông Nam Á năm 2018. Tham gia 17 giải thể thao trong nước và quốc tế đạt tổng số 68 huy chương các loại, trong đó có 18 huy chương vàng, 24 huy chương bạc, 26 huy chương đồng.

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân: Công tác phòng bệnh tiếp tục được quan tâm. Để chủ động ứng phó với dịch sốt xuất huyết trong mùa mưa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tăng cường giám sát, phát hiện sớm và khoanh vùng, xử lý ổ dịch; triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường để loại trừ ổ bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi và tuyên truyền, nâng cao ý thức nhân dân trong việc tự phòng bệnh.

Trong công tác khám, chữa bệnh, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt quy chế bệnh viện; quy trình kỹ thuật chuyên môn được thực hiện nghiêm túc từ khâu đón tiếp người bệnh, làm hồ sơ bệnh án, chẩn đoán, theo dõi, tiên lượng và điều trị. Cán bộ trong các bệnh viện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình phục vụ người bệnh, thể hiện đạo đức nghề nghiệp. Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, đoàn bác sỹ tình nguyện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức chương trình khám sàng lọc, phát hiện các bệnh lý về mắt, tai – mũi – họng cho hơn 1 nghìn người cao tuổi trên địa bàn các huyện.

Công tác tuyên truyền phổ biến Luật An toàn thực phẩm, truyền thông phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện thường xuyên. Sáu tháng đầu năm 2018, các ngành chức năng đã tiến hành thanh kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại trên 3.500 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống, và kịp thời chấn chỉnh những vi phạm. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm, với 81 người mắc, không có trường hợp tử vong, hiện nay Sở Y tế tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tổ chức điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc các thực phẩm gây ra ngộ độc trong bữa tiệc.

Công tác giải quyết lao động, việc làm tiếp tục được đẩy mạnh: Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động được tăng cường. Tỉnh đã tổ chức được 13 phiên giao dịch việc làm, qua đó đã tuyển được 419 người, tư vấn chính sách lao động việc làm cho 7.263 lượt người, giới thiệu việc làm 129 người. Ước 6 tháng đầu năm 2018 toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 11.489 lao động trong đó: giải quyết việc làm trong nước cho 11.000  người; đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 489 người.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội được duy trì đảm bảo. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” chăm sóc đời sống người có công với cách mạng tiếp tục được duy trì và phát triển với 5 chương trình tình nghĩa là: xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; xây dựng nhà tình nghĩa; tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, vườn cây tình nghĩa; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng;…. Hoạt động Bảo trợ xã hội và giảm nghèo được đặc biệt chú trọng; hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, gia đình gặp khó khăn, được thực hiện kịp thời, chu đáo, đúng đối tượng theo quy định.

Công tác Bảo hiểm tiếp tục được quan tâm, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 49-CTr/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Các chế độ chính sách BHXH, BHYT được giải quyết kịp thời, đúng chế độ cho các đối tượng thụ hưởng, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em tiếp tục được quan tâm, đã góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội: Sáu tháng đầu năm 2018, tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội ổn định. Đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các đoàn khách và các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm tiếp tục được lực lượng công an quyết liệt triển khai, nhiều vụ phạm tội về trật tự xã hội được điều tra, làm rõ. Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông được tăng cường, kết hợp với đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát huy hiệu quả.

Công tác quân sự địa phương: Lực lượng vũ trang tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của Quân khu II về công tác sẵn sàng chiến đấu năm 2018. Lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt hoạt động trị an, tuần tra kiểm soát, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ./.

Thang Thu Hiền
Chuyên viên Phòng Tổng hợp Quy hoạch