Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt nội bộ LRT đường bộ thành phố Vĩnh Phúc.

00:00 26/08/2014

1. Địa điểm: Tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Hiện trạng: Dự án đã nằm trong quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

3. Vị trí: Là trục giao thông theo hướng Bắc Nam của thành phố Vĩnh Yên. Trục giao thông chính của thành phố kết nối từ khu vực cổng chính Khu đô thị đại học rộng 2000ha gần chân núi Tam Đảo (vườn quốc gia) và khu Du lịch Tây Thiên đi qua khu trung tâm đô thị Vĩnh Yên và các khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Bắc Đầm Vạc để tới điểm cuối là trung tâm văn hoá thể thao giải trí du lịch ven hồ với hai hồ lớn diện tích trên 1.000ha mặt nước.

4. Mục tiêu, Quy mô:

- Mục tiêu: Xây dựng đường giao thông LRT đường bộ đoạn đường thuộc trục Bắc – Nam của Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc, kết nối hai đầu Bắc, Nam của đô thị;

- Quy mô: Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 12 km. Hai mặt cắt tuyến đường với mặt cắt 46m thì bề rộng tuyến LRT là 9m (3,5m mỗi làn LRT và 2m giải phân cách giữa) với tuyến đường 36m bề rộng tuyến LRT là 7m (3,5m mỗi làn LRT và không có giải phân cách), tuyến LRT gồm 23 trạm dừng với khoảng cách mỗi trạm dừng khoảng 500-600m.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến:  khoảng 200 triệu USD

6. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Sở Xây dựng hoặc Sở Giao thông vận tải

7. Lĩnh vực đầu tư: Xây dựng hạ tầng giao thông

8. Thực trạng dự án: Đang mời gọi đầu tư

9. Tiến độ dự án:

- Từ 2014 – 2016: Triển khai công tác khảo sát đánh giá hiện trạng, cơ sở lập nhiệm vụ và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

- Từ 2017-2019: Triển khai công tác bồi thường GPMB, nâng cấp mở rộng tuyến, lập dự án và các công tác chuẩn bị đầu tư khác;

- Từ 2020 – 2024: Triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng.

10. Hình thức đầu tư: BT, PPP, hợp đồng theo hình thức liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư

11. Các chính sách ưu đãi:

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi là 10% trong thời hạn 15 năm và được miễn 04 (Bốn) năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 (Chín) năm tiếp theo cho phần thu nhập từ dự án đầu tư  mang lại.

- Thuế thu nhập cá nhân: người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại Dự án được giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập;

- Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

12. Cam kết của Tỉnh:

1. Về vấn đề giải phóng mặt bằng: Bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

2. Về thủ tục hành chính: Giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Thông tin tham chiếu

1. Giá điện: 0,1 USD/KW

2. Giá nước:

- Cho hoạt động sản xuất vật chất: 0,37 USD/m3

- Kinh doanh dịch vụ, du lịch, xây dựng: 0,54 USD/m3

3. Chi phí lao động: mức lương tối thiểu là 82,5 USD/tháng

4. Gía xăng, dầu: 1,1 USD/lít

14. Quy trình thực hiện dự án

1. Nhà đầu tư gửi Hồ sơ đề xuất Dự án về Sở Kế hoạch và Đầu tư để được xem xét, phê duyệt Đề xuất dự án.

2. Nhà đầu tư chuẩn bị Hồ sơ dự án (bao gồm báo cáo đánh giá tác động môi trường) và nộp tại cơ quan đầu mối của tỉnh;

+ Cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư trực tiếp 100% vốn;

+ Hợp đồng liên doanh nếu liên doanh với nhà đầu tư trong nước.

+ Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư quan tâm.

3. Tỉnh tổ chức đền bù, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư;

4. Nhà đầu tư làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

5. Nhà đầu tư xây dựng và triển khai dự án.

15. Thông tin liên lạc
Cơ quan đầu mối    SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH PHÚC
Địa chỉ: Số 40, Đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Tel: 0211.3862480                     Fax: 0211.38624881
E-mail: sokhdt@vinhphuc.gov.vn
Website: www.sokhdt.vinhphuc.gov.vn