Sign In

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư tình Vĩnh Phúc với VITASK

Nằm trong chuổi dự án hỗ trợ phát triển giao lưu thương mại, công nghiệp (ODA, Official Development Assistance), Trung tâm Trung tâm Tư vấn và Giải pháp Công nghệ Việt – Hàn (VITASK) đã được Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc và Bộ Công Thương Việt Nam thành lập tại Hà Nội từ năm 2019 với mục đích mở rộng hợp tác kỹ thuật công nghiệp theo hướng phát triển đôi bên cùng có lợi; gia tăng giá trị và phát triển cấu trúc công ngành công nghiệp thúc đẩy công nghiệp phụ trợ điện tử, cơ khí Việt Nam,…

Nhận thấy Vĩnh Phúc là một trong những địa phương luôn đi đầu trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp, VITASK đã đề xuất ký Biên bản ghi nhớ Hợp tác với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc nhằm thúc đẩy vai trò kết nối giữa doanh nghiệp và chính quyền hơn nữa. Trên tinh thần đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức buổi ký Biên bản ghi nhớ trọng thể tại trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc dưới sự chứng kiến của nhiều Cơ quan, đơn vị như: Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc và đại diện một số doanh nghiệp.

Biên bản ghi nhớ giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư tình Vĩnh Phúc và Trung tâm Tư vấn và Giải pháp Công nghệ Việt – Hàn (VITASK) tập trung chủ yếu vào việc hỗ trợ doanh nghiệp, cụ thể như: Thực hiện hỗ trợ kỹ thuật thường trực và hỗ trợ chuyên sâu giúp giải quyết các vấn đề tại các nhà máy sản xuất tại Vĩnh Phúc; Phát triển và thực hiện các khóa đào tạo, bổi dưỡng nhân lực chuyên môn trong lĩnh vực vật liệu linh kiện với đối tượng là sinh viên đang theo học các trường công nghệ kỹ thuật của Vĩnh Phúc; Đào tạo và bồi dưỡng chuyên gia tư vấn phục vụ cho việc đánh giá năng lực doanh nghiệp Vĩnh Phúc

Thông qua việc ký kết Biên bản ghi nhớ cả hai bên cùng hi vọng sẽ hỗ trợ được nhiều doanh nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả và tích cực hơn nữa. Đồng thời mong muốn doanh nghiệp coi đây là một cầu nối, tiếp cận cơ hội cải tiến kĩ thuật, mở rộng thị trường kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghiệp hóa./.

Kim Thị Thu Lan (Bài và ảnh)