Trung tâm Nghiên cứu Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI)

14/07/2020 | 01:51 PM

Ngày 10/7/2020, tại Trụ sở của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) do ông Yun Ok Hyon Trưởng đại diện KCCI làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu, Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2020

24/06/2020 | 02:16 PM

Tình hình kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 tuy có suy giảm so với cùng kỳ năm 2019 nhưng các nhiệm vụ đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, các hoạt động văn hóa xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn được đảm bảo.

Số lượt truy cập :