Nhiệm kỳ 2016-2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

12/04/2021 | 04:04 PM

Nhiệm kỳ 2016-2021, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, chịu tác động của đại dịch Covid-19 trong năm 2020; UBND tỉnh đã chủ động đề xuất Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cùng quân và dân trong tỉnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ vừa qua đạt và vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI;

Đảng bộ sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc tham gia học tập Nghị quyết đại hội XIII của Đảng

02/04/2021 | 07:58 AM

Trong hai ngày 27 – 28/03/2021, toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc đã tham dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại điểm cầu Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XIII và Kế hoạch số 09-KH/ĐUK ngày 26/03/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc Quý I/2021

31/03/2021 | 12:00 AM

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch để triển khai với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển” và những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Số lượt truy cập :