Miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19

24/10/2021 | 12:00 AM

Ngày 19/10 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Chương trình khởi sự doanh nghiệp chuyên đề lập kế hoạch kinh doanh

25/10/2021 | 12:00 AM

Sáng ngày 22/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức triển khai chuyên đề “Khởi sự kinh doanh và kỹ năng quản lý kinh doanh” dành cho phụ nữ là chủ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Số lượt truy cập :