Thông báo: Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thuộc lĩnh vực Sở Kế hoạch và Đầu tư

07/05/2021

Thực hiện Thông báo số 89/TB-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo số điện thoại đường dây nóng và người tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong công tác phòng chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

1. Ông Phan Tiến Dũng – Phó trưởng phòng phụ trách phòng Kinh tế đối ngoại.

- Điện thoại: 0983533665.

- Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận: tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về các khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thuộc các doanh nghiệp có dự án ngoài khu công nghiệp.

2. Ông Nguyễn Đức Thắng – Trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân, hạ tầng kỹ thuật.

- Điện thoại: 0985508070.

- Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận: các nội dung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

3. Bà Dương Vân Anh – Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0983853638.

- Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận: Các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19; Các thông tin khác liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 thuộc lĩnh vực Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được biết, phản ánh khi cần thiết./.

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :