Đề nghị tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng

07/02/2021

Từ ngày 05/02/2021 đề nghị các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ có bộ phận hướng dẫn trực tiếp cho Doanh nghiệp và giúp Doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về  một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Vĩnh Phúc, Kế hoạch số 01/KH-SKHĐT ngày 18/01/2021 về cải cách hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư  năm 2021;

Trong thời gian qua, việc triển khai đăng ký kinh doanh qua mạng được coi là bước tiến lớn trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, đã góp phần không nhỏ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí, công sức, đồng thời tăng cường tính công khai minh bạch.

Đăng ký kinh doanh qua mạng có những ưu điểm nổi bật so với nộp hồ sơ trực tiếp như: Doanh nghiệp chỉ cần đến một lần để nhận kết quả, nếu có nhu cầu nhận kết quả qua bưu điện thì doanh nghiệp cũng không phải đến cơ quan đăng ký kinh doanh mà kết quả sẽ được gửi về theo địa chỉ doanh nghiệp đăng ký nhận kết quả. Trong trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp phải điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện thì sẽ nhận được yêu cầu từ cơ quan đăng ký kinh doanh  thông qua địa chỉ email mà doanh nghiệp đã đăng ký trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia. Ngoài những ưu điểm nổi bật trên thì việc nộp hồ sơ qua mạng cũng giúp Doanh nghiệp có thể chủ động sắp xếp thời gian nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh qua kết nối internet giúp tiết kiệm thời gian, chi phí; Doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Đặc biệt theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) và Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 04/01/2021 khi đăng ký kinh doanh qua mạng doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ bản giấy để đối chiếu; việc đăng ký qua mạng là một lựa chọn rất hợp lý đối với trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trên địa bàn khác tỉnh.

Cách thức thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng đơn giản, dễ thực hiện và để tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp gia nhập thị trường. Từ ngày 05/02/2021 đề nghị các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ có bộ phận hướng dẫn và đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác đăng ký kinh doanh qua mạng để hướng dẫn trực tiếp cho Doanh nghiệp và giúp Doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng. Trường hợp các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình, thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng, xin liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc (Điện thoại: 02113840610 hoặc ông Quý 0946221345; bà Yến 0912740446; 0913313389 ông Tuấn) để được hướng dẫn triển khai cụ thể.

 Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp triển khai thực hiện./.

ĐKKD

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :