Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2021

13/01/2021

Chiều 12/1, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách, văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chủ động phân tích và xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển trước tác động của dịch bệnh Covid-19; triển khai thực hiện tốt Luật Đầu tư công. Chủ trì xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2025. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tư vấn lập và hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030; hoàn thành Đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo hướng bền vững. Tham mưu xây dựng Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và dự thảo các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm 2021-2025. Cùng với đó, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh nhiều giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, thẩm định dự án và đấu thầu; xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh hằng năm, các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong thu hút đầu tư; thu hút, quản lý các nguồn vốn ODA; quản ký nhà nước về doanh nghiệp và HTX. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. 

Nỗ lực góp phần cùng tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm của năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quản lý nhà nước về đầu tư công; nâng cao năng lực tranh tranh và thu hút đầu tư. Trong đó, trọng tâm là triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục hướng dẫn các cấp, các ngành triển khai Luật Quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng các nghị quyết, cơ chế chính sách khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và định hướng đến năm 2021. Hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025; xây dựng Đề án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở ban hành nghị quyết của Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, năm 2020 là năm đầy khó khăn nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có những cơ chế, chính sách thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các giải pháp để Vĩnh Phúc kịp thời ngăn chặn, khống chế thành công dịch bệnh Covid-19; các chiến lược mang tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đâu tư, phát triển doanh nghiệp; công tác quy hoạch, kế hoạch, tổng hợp, huy động các nguồn lực đầu tư, quản lý nguồn lực đầu tư, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư có kế hoạch, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, nhất là 3 đột phá được đề cập trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; các giải pháp để khai thông nguồn lực đầu tư, phục vụ sự phát triển của tỉnh. Tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực đầu tư, thu hút doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch đầu tư, cơ chế quản lý sau đầu tư, chuẩn bị danh mục các dự án đầu tư cho các năm tiếp theo. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý; có các giải pháp khuyến khích, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; có cơ chế, chính sách thu nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành Kế hoạch và Đầu tư.

BBT
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :