Ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc ôn lại chặng đường kỷ niệm 75 ngày truyền thống ngành

04/01/2021

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư (ngày 31 tháng 12 năm 1945 - ngày 31 tháng 12 năm 2020). Ngành Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc đã ôn lại 75 năm chặng đường Kế hoạch và Đầu tư nói chung và ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.

Ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc ôn lại chặng đường kỷ niệm 75 ngày truyền thống ngành

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Kế hoạch và Đầu tư luôn thực hiện tốt vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp cho Đảng, chính quyền về lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời đã không ngừng đổi mới và lớn mạnh toàn diện. Qua những chặng đường lịch sử phát triển của đất nước, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã có những đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược mà Đảng và Nhà nước đề ra, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với sự phát triển của toàn ngành, ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc luôn chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2020, ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành rà soát, đánh giá quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 làm cơ sở để lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030; các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và hằng năm và mới đây nhất là tham mưu xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, ngành Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh tìm kiếm, huy động nguồn lực và đề xuất một số giải pháp thực hiện các chương trình, nghị quyết của tỉnh; Trong đó, tham mưu hoàn thiện các cơ chế chính sách của địa phương như xây dựng Đề án nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 làm cơ sở để xây dựng Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025; Đề án hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025... tăng cường kêu gọi, huy động các nguồn vốn ODA; các dự án đầu tư theo hình thức mới; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đăng ký thành lập doanh nghiệp; khảo sát, đăng k‎ý đầu tư và triển khai thực hiện dự án đầu tư, ...         

Đặc biệt, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được ngành chủ động, tích cực tham mưu, đạt kết quả tích cực. Trong năm 2020, toàn tỉnh có 43 Dự án đầu tư được tỉnh cấp phép; trong đó: Dự án FDI: cấp mới 09 dự án với tổng vốn đầu tư là 238,84 triệu USD; Dự án DDI: cấp mới 35 dự án ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư là 6.168,40 tỷ đồng. Bên canh đó, ngành đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh đón tiếp, hướng dẫn, và tư vấn cho nhà đầu tư, chủ đầu tư về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ thực hiện TTHC; cung cấp và cập nhật thông tin mới nhất về đầu mối các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài phục vụ các hoạt động XTĐT của tỉnh, thông tin liên quan về môi trường cho doanh nghiệp điện tử trong KCN; Hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp về các thủ tục đưa chuyên gia sang làm việc tại Việt Nam, tìm hiểu về cụm công nghiệp và hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc một số doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh kiến nghị. Có thể nói rằng, thu hút đầu tư đang trở thành điểm sáng trong tổng thể bức tranh chung về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Những năm tiếp theo, ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục năng động, sáng tạo, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường thu hút đầu tư, huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển, góp phần xây dựng tinh trở thành tỉnh Vĩnh Phúc phát triển an toàn và bền vững./.

Đỗ Thị Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :