Japan Desk Vĩnh Phúc triển khai nhiệm vụ hỗ trợ nhà đầu tư Nhật Bản

15/12/2020

Ngày 03/12/2020, Japan Desk Vĩnh Phúc tổ chức họp hội nghị thành viên thống nhất quy chế hoạt động và triển khai nhiệm vụ hỗ trợ nhà đầu tư Nhật Bản trong thời gian tới. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Phạm Quang Thắng – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng bộ phận Japan Desk Vĩnh Phúc, cùng dự có các thành viên của Japan Desk Vĩnh Phúc.

Japan Desk Vĩnh Phúc triển khai nhiệm vụ hỗ trợ nhà đầu tư Nhật Bản

Ông Phạm Quang Thắng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng bộ phận Japan Desk Vĩnh Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Japan Desk Vĩnh Phúc được kiện toàn theo Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, gồm 18 thành viên từ các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động Thương Binh và Xã hội, Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, với các nhiệm vụ: (1). Cung cấp thông tin, giới thiệu về môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Vĩnh Phúc tới các nhà đầu tư Nhật Bản. (2). Kết nối, phối hợp, tổ chức các chương trình làm việc giữa Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và các nhà đầu tư Nhật Bản. (3). Là một kênh tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, phản ánh kiến nghị của Nhà đầu tư, Doanh nghiệp Nhật Bản, và đề xuất UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư Nhật Bản trong giai đoạn đầu tư và trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. (4). Phối hợp với các cơ quan để hỗ trợ đẩy nhanh quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản tại tỉnh Vĩnh Phúc. (5). Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tiếp xúc, vận động thu hút đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản vào địa bàn tỉnh. (6). Hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thực hiện các thủ tục để được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, đặc biệt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. (7). Nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành, bổ sung, điều chỉnh cơ chế chính sách để đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư từ Nhật Bản.

Tại hội nghị, các thành viên đã thảo luận về nội dung dự thảo quy chế hoạt động của Japan Desk Vĩnh Phúc sau khi xin ý kiến các cơ quan liên quan. Các thành viên đã góp ý về các bước và thời gian trong quá trình hỗ trợ nhà đầu tư khi thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký kinh doanh đúng theo quy định pháp luật. Để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ so với quy định của pháp luật, đặc biệt khi Luật đầu tư mới có hiệu lực từ 01/01/2021, Japan Desk Vĩnh Phúc đã đề nghị mời thêm đại diện cơ quan Thuế và Hải quan tham gia thành viên để hỗ trợ nhà đầu tư được tốt nhất.

Kết thúc hội nghị, các thành viên thống nhất với các nội dung góp ý, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực có trách nhiệm hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh ban hành.

BBT

 

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :