Sở Kế hoạch và Đầu tư tập huấn Luật xây dựng sửa đổi tại huyện Lập Thạch

01/10/2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư tập huấn Luật xây dựng sửa đổi tại huyện Lập Thạch

Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp khai giảng lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, TS. Lê Văn Long – Chuyên gia cao cấp Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, bao gồm: Cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng; Bãi bỏ, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng; Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật có liên quan; Đồng thời nhấn mạnh, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm thẩm định của người quyết định đầu tư/chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn về xây dựng. Việc hiểu và nắm bắt kịp thời các quy định này sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, người dân, doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định về đầu tư xây dựng, đón được những cơ hội mới và tránh được các rủi ro pháp lý.

Bên cạnh những nội dung phổ biến, các học viên còn được tham gia trao đổi thảo luận, giải đáp trực tiếp về các thủ tục, vướng mắc trong triển khai thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Một số vướng mắc thực tế tại địa phương hiện nay và giải pháp xử lý nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng.

TS. Lê Văn Long, Chuyên gia cao cấp Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng trao đổi về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Thông qua lớp tập huấn, Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư mong muốn các cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Lập Thạch sẽ nắm bắt được tầm quan trọng của các nội dung mới trong Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 và Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, đảm bảo việc tổ chức, triển khai thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng đúng quy định và hiệu quả; Qua đó, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nguyễn Thị Diệu Thúy

 

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :