Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp tập huấn về nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

28/09/2020

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, nhằm tăng cường nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn, từng bước chuẩn hóa năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu về năng lực theo các quy định hiện hành, sáng ngày 24/9/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai giảng lớp tập huấn về nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp tập huấn về nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Công tác quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, các sở chuyên ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật liên quan đến quy hoạch, đầu tư xây dựng và chất lượng xây dựng công trình góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng.

Để chuẩn bị cho lớp học, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về những khó khăn vướng mắc trên thực tế làm công tác quản lý dự án; Chương trình bồi dưỡng gồm 05 nội dung chính, bao gồm: Khởi động dự án, lập kế hoạch dự án, triển khai theo dõi thực hiện, quản lý nguồn nhân lực trong dự án và trao đổi xử lý tình huống.

Sau khi tổ chức lớp tập huấn thứ nhất, Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với giảng viên đã họp rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, phương pháp quản lý và giảng dạy; Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị và yêu cầu giảng viên áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực lấy người học làm trung tâm, tăng tính tương tác giữa người học và người giảng, tăng cường đối thoại, trao đổi, sử dụng nhiều các tình huống thực tế trong quá trình giảng dạy.

Theo dõi công tác tổ chức, quản lý lớp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cán bộ, công chức tham gia lớp học có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia trao đổi, thảo luận với giảng viên. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như một số ít cán bộ, công chức không tham gia đầy đủ các buổi học, đến lớp muộn, nói chuyện riêng trong lớp và không tắt chuông điện thoại… làm ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức lớp học.

Thông qua lớp tập huấn này, các học viên được củng cố kiến thức về nghiệp vụ quản lý dự án và nắm vững các quy trình, trình tự thực hiện của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình để từ đó thực hiện công việc được giao, bảo đảm chất lượng và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật dần góp phần nâng cao được chất lượng công trình, chống thất thoát, lãng phí đảm bảo dự án đầu tư xây dựng đúng mục tiêu, chất lượng, hiệu quả, nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước về xây dựng.

Nguyễn Thị Diệu Thúy

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :