Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc phổ biến các nội dung mới và mối quan hệ tương tác của Luật Đầu tư công và Luật Quy hoạch tại huyện Yên Lạc

25/09/2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc phổ biến các nội dung mới và mối quan hệ tương tác của Luật Đầu tư công và Luật Quy hoạch tại huyện Yên Lạc

Tham dự chương trình, về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ông Vũ Quang Các – Nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, ông Ngô Văn Giang – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế kế hoạch; Về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư có ông Phạm Quang Thắng – Phó Giám đốc Sở và lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; Về phía UBND huyện Yên Lạc có ông Hà Thái Dương – Phó chủ tịch UBND huyện Yên Lạc cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phạm Quang Thắng – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhấn mạnh Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 là những luật mới có nhiều nội dung mang tính cải cách, đổi mới quan trọng, vì vậy việc nắm bắt kịp thời các nội dung mới trong những Luật này là rất cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong thời gian qua còn nhiều lúng túng và hạn chế.

Ông Ngô Văn Giang – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế kế hoạch trao đổi về Luật Đầu tư công

Ông Vũ Quang Các – Nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch
trao đổi về Luật Quy hoạch

Thông qua chương trình, Sở Kế hoạch và Đầu tư mong muốn góp phần đưa Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công vào thực tiễn cuộc sống, đồng thời giúp các cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Yên Lạc nắm bắt được tầm quan trọng của các nội dung mới trong những Luật này, đảm bảo việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư đúng quy định và hiệu quả.

Nguyễn Thị Diệu Thúy

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :