Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

10/09/2020

Chiều 10/9, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công 8 tháng năm 2020, bàn các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại của năm 2020.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tình hình khối lượng thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 31/8 đạt gần 4.000 tỷ đồng, bằng 59,8% kế hoạch vốn đầu tư công do Chính phủ giao và bằng 32,2% kế hoạch vốn năm 2020 do Tỉnh giao (bao gồm cả nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2019 chuyển sang thanh toán năm 2020). Cụ thể một số ngành, lĩnh vực như: Khoa học công nghệ và Công nghệ thông tin trên 45%; Giáo dục và đào tạo 46,9%; Y tế gần 48%; Các ngành Giao thông vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường là những đơn vị có tiến độ giải ngân chậm nhất, ở mức dưới 20%. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các đơn vị và số liệu thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước tỉnh, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 8/2020 của UBND các huyện, thành phố đạt gần 2.000 tỷ đồng bằng 58,1% kế hoạch.

Kết quả đó phản ánh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh còn chậm. Để đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư; các Ban QLDA và UBND các huyện, thành phố có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 50% kế hoạch giao thực hiện rà soát, có giải pháp quyết liệt, cụ thể để khắc phục, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới; Đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý thu hồi vốn các dự án chậm tiến độ để chuyển cho các dự án cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và giải ngân được vốn ngay trong năm. UBND các huyện, thành phố phân bổ hết số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 trước ngày 15/9/2020. Các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành, không để dồn lại cuối năm; Đối với các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2020, cần tập trung hoàn thành các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh quyết toán vốn cho nhà thầu.

Nguồn: vinhphuctv
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :