Sở Kế hoạch và Đầu tư tích cực tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về đầu tư xây dựng

06/11/2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2019, để trang bị, hệ thống hóa những quy định và các kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ làm công tác đầu tư xây dựng thuộc các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố, xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tích cực tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản như: đấu thầu, quản lý dự án, đấu thầu qua mạng, lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán công trình,v.v… với gần 500 lượt người tham dự.

Ông Lương Quốc Tuấn- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp- Sở Kế hoạch và Đầu tư khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Bên cạnh mục đích phổ biến, quán triệt những quy định mới của Luật và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về đầu tư xây dựng; các khóa đào tạo cũng nhằm tập huấn, nâng cao nhận thức, trình độ am hiểu pháp luật về đầu tư xây dựng cho các tổ chức, cá nhân để đảm bảo việc triển khai đầu tư xây dựng các công trình theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia đầu ngành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, lớp tập huấn cũng là diễn đàn trao đổi về những khó khăn vướng mắc khi thực thi và tuyên truyền rộng rãi các cơ chế, chính sách, quy định của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Qua đó, góp phần khắc phục trình trạng quy hoạch chồng lấn, quy hoạch treo, đảm bảo dự án đầu tư xây dựng đúng mục tiêu, chất lượng, hiệu quả, nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước trong công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tiến sĩ Vũ Anh truyền đạt nội dung Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Ông La Anh Tuấn- Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia- Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

Tiến sĩ Nguyễn Công Khối- Nguyên phó giám đốc Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị- Bộ Xây dựng truyền đạt nội dung khóa học “Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán công trình”

Nguyễn Thị Hải Yến
TTXT- Sở KH&ĐT

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :