Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

04/10/2019

Rác thải nhựa đang là hiểm họa môi trường toàn cầu, cùng với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang nỗ lực để loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa gây ra. Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thư số 161/LĐCP ngày 25/4/2019 về giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra; Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại văn bản số 7209/UBND-NN4 ngày 13/9/2019 về việc thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ngày 26/9/2019, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản chỉ đạo số 2541/SKHĐT-VP về triển khai thực hiện lời kêu gọi chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.

Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức đến từng cán bộ, công chức, viên chức về tác hại của rác thải nhựa và túi nilon khó phân hủy đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe con người. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu đi đầu và vận động, tuyên truyền đến cộng đồng, người dân nơi cư trú về sự cần thiết phải loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa. Từ đó thực hiện các biện pháp giải quyết vấn đề rác thải nhựa và túi nilon khó phân hủy.

Nhằm giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa, yêu cầu các phòng, Trung tâm không sử dụng nước uống đóng chai sử dụng một lần tại cơ quan công sở và trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 01/10/2019. Khi tổ chức các hội nghị, hội thảo, các đơn vị chuyển đổi sang sử dụng các bình thể tích lớn (trên 20 lít), hoặc tự đun nấu, sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần, vật liệu dễ phân hủy (sản phảm sản xuất từ giấy hoặc các sản phẩm thân thiện môi trường).

Giao Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Đoàn thanh niên cơ quan tổ chức phát động cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia phong trào thi đua bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm 2019 như “Hạn chế sử dụng túi nilon chống ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa”,  “Chống rác thải nhựa”, “ Nói không với sản phẩm túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần”,…

Hiểu được tầm quan trọng của việc loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc chung tay, đồng lòng, quyết tâm hành động và thực hiện mục tiêu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến năm 2021, các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; phấn đấu đến năm 2025, cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần ./.

Phùng Thị Vân Quỳnh
Phó chánh Văn phòng sở

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :