Sở Kế hoạch và Đầu tư tích cực triển khai chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý đầu tư xây dựng

06/10/2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực tổ chức các lớp tập huấn trong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đến học viên là cán bộ làm công tác đầu tư xây dựng thuộc các Sở, ban, ngành, huyện, thành, thị, xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Ông Lương Quốc Tuấn- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tư vấn và dịch vụ hỗ trợ phát triển -
Sở Kế hoạch và Đầu tư khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý chi phí thanh quyết toán vốn và hợp đồng

Bên cạnh mục đích phổ biến, quán triệt những quy định mới của Luật và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về đấu thầu cơ bản, đấu thầu chuyên sâu, đấu thầu qua mạng, đánh giá dự án đầu tư, quản lý chi phí thanh quyết toán vốn và hợp đồng…; các khóa đào tạo cũng nhằm tập huấn, nâng cao nhận thức, trình độ am hiểu pháp luật cho các tổ chức, cá nhân để đảm bảo việc triển khai đầu tư xây dựng các công trình theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia đầu ngành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, lớp tập huấn cũng là diễn đàn trao đổi về những khó khăn vướng mắc khi thực thi và tuyên truyền rộng rãi các cơ chế, chính sách, quy định của Chính Phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Qua đó, góp phần khắc phục trình trạng quy hoạch chồng lấn, quy hoạch treo, đảm bảo dự án đầu tư xây dựng đúng mục tiêu, chất lượng, hiệu quả, nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước trong công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh về các khóa tập huấn:

Ông Nguyễn Công Khối - Phó giám đốc Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị -
Bộ Xây dựng truyền đạt nội dung nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư

Ông Nguyễn Xuân Đào- Nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý Đầu thầu -
Bộ Kế hoạch và Đầu tư truyền đạt nội dung đấu thầu chuyên sâu

Nguyễn Thị Hải Yến
TTNC- Sở KH&ĐT

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :