Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021

09/01/2022

Thực hiện theo quy chế phối hợp giữa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh với các sở, ban, ngành và Bưu điện tỉnh về công tác tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, trong năm 2021, công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư được tiếp tục duy trì, phối hợp thực hiện tốt theo quy định. Tính đến  ngày 20/12/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 5.659 hồ sơ thuộc các lĩnh vực: Đầu tư trực tiếp, Đầu tư công, Đăng ký thành lập và hoạt động doanh nghiệp (bao gồm 5.528 TTHC tiếp nhận mới và 131 TTHC chuyển tiếp), trong đó đã xử lý và trả kết quả cho 5.201 hồ sơ (4.805 hồ sơ  được trả trước hạn; 396 hồ sơ trả đúng hạn), còn lại 311 hồ sơ trả lại, 50 hồ sơ xin rút và 97 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết.

 Về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4: Trong năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 4.853 hồ sơ nộp trực tuyến, chiếm 87,7% trong tổng số hồ sơ được tiếp nhận. Như vậy, số lượng hồ sơ trực tuyến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công trong năm 2021 đứng thứ nhất các sở, ngành có hồ sơ trực tuyến.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cập nhật đầy đủ hồ sơ, kết quả xử lý hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, với mục tiêu duy trì 100% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn./.

Phùng Thị Vân Quỳnh

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :