Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển thi tuyển công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021

29/11/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo địa điểm, thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư, chi tiết tại file đính kèm.
 

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :