Thông báo địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021

15/11/2021

Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và công chức hành chính cấp tỉnh, huyện tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021.
Căn cứ văn bản số 1707/SNV-CCVC ngày 15/11/2021 của Sở Nội vụ về việc thi tuyển công chức năm 2021; Thông báo số 47/TB-SNV ngày 15/11/2021 của Sở Nội vụ về việc thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và công chức hành chính cấp tỉnh, huyện tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo địa điểm, thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau:

1. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại tầng 1, Văn phòng sở Kế hoạch và Đầu tư
2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/11/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 15/12/2021 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Số điện thoai liên hệ: 0983 853638
Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo./

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :