Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư tháng 10 năm 2021

10/11/2021

Thực hiện theo quy chế phối hợp giữa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh với các sở, ban, ngành và Bưu điện tỉnh về công tác tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, tháng 10/2021, công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư được tiếp tục duy trì, phối hợp thực hiện tốt theo quy định. Trong tháng 10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 546 hồ sơ thuộc các lĩnh vực: Đầu tư trực tiếp, Đầu tư công, Đăng ký thành lập và hoạt động doanh nghiệp (bao gồm 475 TTHC tiếp nhận mới và 71 TTHC chuyển tiếp), trong đó đã xử lý và trả kết quả cho 441 hồ sơ (gồm 439 hồ sơ trả trước hạn và 02 hồ sơ trả đúng hạn), còn lại 29 hồ sơ trả lại, 03 hồ sơ xin rút và 73 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết. Tháng 10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư không có thủ tục hành chính chậm hạn.

 Về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4: Trong tháng 10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 413 hồ sơ nộp trực tuyến, chiếm 86,9% trong tổng số hồ sơ được tiếp nhận. Như vậy, số lượng hồ sơ trực tuyến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công trong tháng 10/2021 tăng 38 hồ sơ so với tháng trước, đứng trong top 03 các sở, ngành có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến ở mức cao nhất.

Phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cập nhật đầy đủ hồ sơ, kết quả xử lý hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, với mục tiêu duy trì 100% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn./.

Phùng Thị Vân Quỳnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :