Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp tập huấn, phổ biến Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ

08/10/2021

Sáng ngày 07/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến lớp tập huấn tập huấn, phổ biến Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Quang Thắng – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc phát biểu tại lớp tập huấn

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, có ông Phạm Quang Thắng – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc; Lãnh đạo các phòng, Trung tâm thuộc sở; các đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp thuộc các sở, ngành và kết nối trực tuyến với giảng viên Nguyễn Tùng Anh – Chuyên gia Cục phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng hơn 100 điểm cầu của các doanh nghiệp.

Tại lớp tập huấn, Ông Phạm Quang Thắng – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc phát biểu: Nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của khu vực DNNVV, thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm phát triển doanh nghiệp, nhất là DNNVV. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, công tác hỗ trợ DNNVV đã trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị tỉnh. Chúng ta đã triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và đang trong giai đoạn hoàn thiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Ngày 26/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định gồm có 6 Chương, 35 Điều, trong đó quy định rõ về tiêu chí xác định DNNVV, doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Lĩnh vực hoạt động của DNNVV được xác định căn cứ vào ngành, nghề kinh doanh chính mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp theo phương thức hỗ trợ sau đầu tư. Mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất đối với 01 phương án, dự án sản xuất - kinh doanh trong cùng một giai đoạn.

Doanh nghiệp vay vốn được tổ chức tín dụng thẩm định và quyết định cho vay theo quy định của pháp luật về cho vay của tổ chức tín dụng.

Trong từng thời kỳ, mức chênh lệch lãi suất được ngân sách nhà nước cấp bù cho các khoản vay của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thông qua các tổ chức tín dụng là 2%/năm.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 và thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV.

Ông Đường Trọng Khang – Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp trao đổi trực tuyến cùng bà Nguyễn Tùng Anh – Chuyên gia Cục phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Việc ban hành Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ với nhiều điểm mới sẽ là những căn cứ pháp lý quan trọng để chúng ta định hướng và hoàn thiện các chủ trương, chính sách, cơ chế hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới. Chính vì vậy, việc tìm hiểu và nắm rõ những nội dung quy định trong Nghị định để kịp thời triển khai ở các ngành, lĩnh vực, địa phương là điều vô cùng cần thiết. Do đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã sớm triển khai thực hiện và là tỉnh đầu tiên triển khai phổ biến Nghị định 80/2021/NĐ-CP theo chỉ đạo của Chính phủ

Nguyễn Thị Diệu Thúy

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :