Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tập huấn, phổ biến đầu tư công và quy định về phân cấp quản lý đầu tư công

01/09/2021

Ngày 25/8/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai lớp tập huấn, phổ biến quy định về Đầu tư công và Phân cấp quản lý đầu tư công cho các huyện, thành phố. Dự và phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng có ông Nguyễn Bình Khương – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc và đại diện các cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị của 09 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tập huấn, phổ biến đầu tư công và quy định về phân cấp quản lý đầu tư công

Ông Nguyễn Bình Khương – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc phát biểu tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, Ông Nguyễn Bình Khương – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc nhấn mạnh: Xác định đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hiện nay nên công tác quản lý đầu tư công được Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt từ công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân vốn đầu tư công… Trên cơ sở đó các cấp các ngành đã tập trung ưu tiên nguồn lực để thực hiện; Các dự án trọng điểm đang triển khai cơ bản thuận lợi, tỷ lệ giải ngân đạt cao so với tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh; Nhiều dự án, công trình đã được hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư như các tuyến đường khung đô thị, trường Chuyên Vĩnh Phúc, Bệnh viện sản nhi…

Bên cạnh đó, phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư công là xác định quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong hoạt động đầu tư công. đặc biệt và việc phân cấp quản lý tại một số ngành lĩnh vực giữ vai trò quan trọng, như lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Thực tế có thể thấy, cơ chế phân cấp tại tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng “tăng phân cấp, tăng trách nhiệm, tăng hậu kiểm” đã đạt được một số kết quả tích cực như: Cơ chế phân cấp gắn bó chặt chẽ với trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp được giao, tạo được tính chủ động của mỗi cấp khi tổ chức thực hiện, chủ động cân đối nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội…

Việc phân cấp quản lý đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc và cần có cách hiểu đầy đủ về các quy định ban hành về phân cấp quản lý đầu tư công một số lĩnh vực kết cấu kinh tế – xã hội trên bàn tỉnh. Chính vì vậy, Hội nghị này nhằm hướng dẫn các quy định về phân cấp đầu tư, thảo luận trực tiếp về những khó khăn trong viêc thực hiện các quy định về phần cấp đầu tư đảm bảo việc các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh được triển khai đúng thẩm quyền và tuân thủ các đối tượng, lĩnh vực được sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công trong thời gian tới.

Nguyễn Thị Diệu Thúy

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :