Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ lế Quốc khánh 02-9

30/08/2021

Thực hiện văn bản số 7392/CV-BCĐ ngày 26/8/2021, văn bản số 7484/CV-BCĐ ngày 27/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9; Để tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, chủ động trong mọi tình huống xảy ra; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 2754/SKHĐT-VP ngày 27/8/2021 chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; tuyệt đối không được phép chủ quan, lơ là, mất cảnh giác đối với các nguy cơ dịch bùng phát. Nếu không có nhiệm vụ, lý do đặc biệt thì thực hiện “Ai ở đâu thì ở đó”. Tuyệt đối không được ra ngoài tỉnh hoặc tiếp xúc với người lạ, người có nguy cơ mắc dịch, đặc biệt trong suốt các ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2021.

- Tuyên truyền các quy định, biện pháp phòng chống dịch với gia đình, nhân dân nơi cư trú. Nâng cao trách nhiệm của mình trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi công sở và địa bàn nơi cư trú.

- Duy trì thực hiện nghiêm Thông điệp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung -khai báo y tế)+ tiêm vắc xin, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng; hạn chế tối đa việc tập trung đông người.

- Giao Phó giám đốc Phạm Quang Thắng chỉ đạo phòng Kinh tế đối ngoại, Doanh nghiệp kinh tế hạ tầng, Trung tâm nghiên cứu phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

Chỉ đạo các cơ sở sản xuất  kinh doanh trong và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định. Đảm bảo duy trì các hoạt động sản xuất – kinh doanh, đồng thời tuân thủ tuyệt đối công tác phòng chống dịch.

 Quán triệt đến các doanh nghiệp, người lao động trong doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch; không rời khỏi tỉnh trong thời gian dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, trường hợp bất khả kháng phải ra khỏi tỉnh Vĩnh Phúc thì khi trở lại phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

 Yêu cầu các doanh nghiệp thường xuyên theo dõi những người đang trong thời gian thực hiện cách ly tại nhà, nơi cư trú; tuyệt đối không để người đang trong thời gian cách ly y tế đến doanh nghiệp, đơn vị. Những người nghỉ ốm, đi khám chữa bệnh khi quay lại doanh nghiệp làm việc phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ.

 Theo phạm vi được phân công, chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các doanh nghiệp.

 Giao Văn phòng Sở xây dựng lịch trực phân công cán bộ trực giải quyết công việc và tiếp nhận thông tin để xử lý các tình huống trong phòng chống dịch Covid-19./.

Phùng Thị Vân Quỳnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :