Khảo sát doanh nghiệp phục vụ đề tài NCKH: Nghiên cứu đánh giá chi phí đầu tư kinh doanh ở Vĩnh Phúc và đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ giảm chi phí đầu tư kinh doanh

06/08/2021

Nhằm có những thông tin xác thực phục vụ nghiên cứu, xây dựng Đề tài Nghiên cứu đánh giá chi phí đầu tư kinh doanh ở Vĩnh Phúc và đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ giảm chi phí đầu tư kinh doanh”, cụ thể, tập trung vào vào các loại chi phí mà các cơ quan nhà nước có thể can thiệp để giảm chi phí đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Tỉnh, Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc kính đề nghị Quý Doanh nghiệp phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin theo bảng hỏi. Chúng tôi xin cam kết, hoạt động này chỉ nhằm mục đích nghiên cứu và đảm bảo giữ bí mật thông tin mà Quý Doanh nghiệp cung cấp.

 

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :