Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai hệ thống phần mềm phục vụ phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm covid-19

29/05/2021

Ngày 28/5/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Y tế và Công ty cổ phần Công nghệ Atalink tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh để triển khai thực hiện tại doanh nghiệp, địa bàn quản lý theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 3933/UBND-VX3 ngày 25/5/2021.

Ông Phạm Quang Thắng – PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu triển khai Hội nghị trực tuyến

Việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 đóng vai trò rất quan trọng, nhằm kiểm soát được toàn bộ thực trạng tình hình phòng, chống dịch bệnh, nguy cơ lây nhiễm trong, ngoài khu công nghiệp. Trong thời gian qua, các doanh nghiệp đã thực hiện khai báo, báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh tại doanh nghiệp, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp thực hiện chưa đúng và đầy đủ theo hướng dẫn, quy định. Bên cạnh đó, có nhiều cơ quan quản lý nhà nước làm đầu mối tổng hợp số liệu, báo cáo dẫn đến việc đánh giá đôi khi chưa thống nhất, toàn diện.

Để khắc phục những vướng mắc đó, UBND tỉnh đã đồng ý cho phép Công ty Cổ phần công nghệ Atalink triển khai hệ thống phần mềm phục vụ phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối tiếp nhận và phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Atalink và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hệ thống đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công ty Atalink hướng dẫn trực tuyến cách sử dụng phần mềm phục vụ phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Hệ thống này đã được tích hợp chức năng cho phép các doanh nghiệp đăng nhập và báo cáo theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”. Đồng thời, hệ thống cũng giúp cơ quan quản lý có thể yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo và tổng hợp các báo cáo theo thời gian thực, nhằm xử lý kịp thời các tình huống cấp bách liên quan đến dịch, bệnh Covid-19.

Link truy cập phần mềm: https://vinhphuc.atalink.com/sing-up

Để được hướng dẫn cách sử dụng phần mềm, liên hệ Tổ hỗ trợ Doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. Mã QR zalo :

Nguyễn Thị Diệu Thúy (investvinhphuc.vn)

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :