Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 (10/11/2021)

Thực hiện Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025;

Chương trình khởi sự doanh nghiệp chuyên đề lập kế hoạch kinh doanh (25/10/2021)

Sáng ngày 22/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức triển khai chuyên đề “Khởi sự kinh doanh và kỹ năng quản lý kinh doanh” dành cho phụ nữ là chủ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp tập huấn, phổ biến Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ (08/10/2021)

Sáng ngày 07/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến lớp tập huấn tập huấn, phổ biến Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :