Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2022 (19/01/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022, ngày 12/01/2022, Sở Kế hoạch và Đầu đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-SKHĐT triển khai công tác cải cách hành chính của Sở năm 2022.
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :