Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

30/12/2021

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10/12/2021 về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính (TTHC) gồm:

1. Lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư:

 - Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (Mã TTHC: 1.009491);

- Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (Mã TTHC: 1.009492);

- Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (Mã TTHC: 1.009493);

- Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (Mã TTHC: 1.009494).

2. Lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư:

- Thủ tục phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (Mã TTHC: 2.002283).

Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung được quy định tại phụ lục I và II Quyết định số 1643/QĐ-BKHĐT. Bãi bỏ Quyết định số 357/QĐ-BKHĐT ngày 02/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2021./.

Phùng Thị Vân Quỳnh

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :