Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Vĩnh Phúc triển khai thử nghiệm hệ thống phần mềm iGate trong giải quyết thủ tục hành chính

20/11/2021

Vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản số 10052/UBND-VX3 ngày 11/11/2021 về việc triển khai phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến tích hợp liên thông 3 cấp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Theo đó, từ ngày 15/11/2021, dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính mới trên Hệ thống phần mềm cũ ở cấp huyện,  cấp xã. Đối với các hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày 15/11/2021 sẽ tiếp tục xử lý nốt để hoàn thành trả kết quả trên phần mềm cũ.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền Thông khẩn trương triển khai, hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hệ thống phần mềm mới phải đảm bảo kế thừa những tính năng, chức năng đã có từ hệ thống phần mềm cũ, kết xuất báo cáo, thống kê theo quy định của Chính phủ, của UBND tỉnh và yêu cầu của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng triển khai thử nghiệm phần mềm iGate ở cấp tỉnh. Giao Văn phòng UBND tỉnh cung cấp đầy đủ, kịp thời bộ thủ tục hành chính, danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, quy trình nội bộ thủ tục hành chính và các yêu cầu về giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Thông tin và Truyền thông./.

Phùng Thị Vân Quỳnh

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :