Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng dịch vụ công của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quý III/2021

19/10/2021

Với mục đích không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, vừa qua Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh đã tiến hành khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng dịch vụ giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh quý III/2021. Nội dung khảo sát, đánh giá sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được thực hiện theo 5 nhóm tiêu chí:

- Nhóm 1: Đánh giá về cán bộ hướng dẫn, tiếp nhận TTHC;

- Nhóm 2:  Đánh giá việc công khai TTHC;

- Nhóm 3: Đánh giá về thời gian giải quyết TTHC;

- Nhóm 4: Đánh giá việc gặp gỡ ngoài bộ phận một cửa;

- Nhóm 5: Đánh giá về chất lượng dịch vụ.

Phiếu khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ được thực hiện bằng hình thức phiếu điện tử được gửi tới cá nhân, người đại diện cho tổ chức thông qua tin nhắn SMS, email và tin nhắn trên ứng dụng Zalo. Trên phiếu khảo sát có ảnh, thông tin cán bộ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và bộ câu hỏi khảo sát. Sau đó người nhận sẽ nhận được tin nhắn mời đánh giá chất lượng dịch vụ vào 20h cùng ngày. Việc tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ được thực hiện tự động bằng phần mềm, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực.

Trong quý III/2021, tổng số phiếu khảo sát, đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư là 80 phiếu. Kết quả như sau:

- Về thái độ phục vụ của cán bộ hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ: 97,5% bình chọn “ Thái độ phục vụ tốt”; 2,5% bình bọn “Thái độ phục vụ bình thường”; 0% thái độ phục vụ chưa tốt.

- Về năng lực của cán bộ: 100% phiếu bình chọn “Hướng dẫn đầy đủ, trách nhiệm” .

- 93,75% bình chọn “Không phải liên hệ thêm lần nào với cán bộ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính”; 5% liên hệ thêm một lần và 1,25% nhiều hơn một lần.

- 100% bình chọn “Không phải trả thêm khoản chi phí nào ngoài quy định cho cán bộ”.

- 100% Không phải gặp gỡ trực tiếp với cán bộ chuyên môn khác của cơ quan để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính.

- Việc công khai đầy đủ, chính xác thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công: 98.75%, chưa đầy đủ: 1.25%

- Thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã thực hiện nhanh hơn so với quy định 55% và đúng quy định 45%; không có thủ tục chậm hạn so với quy định.

- 82,5% bình chọn “Rất hài lòng”  về việc giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công; 17,5% bình chọn “Hài lòng” và không có trường hợp chưa hài lòng.

Như vậy, việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm phục vụ hành chính công quý III/2021 đã nhận được những phản hồi tích cực. Các nội dung đánh giá liên quan đến thái độ phục vụ, năng lực chuyên môn, không mất thêm chi phí phát sinh ngoài quy định, thời gian giải quyết thủ tục hành chính,... của Sở Kế hoạch và Đầu tư được công dân, doanh nghiệp đánh giá tốt, chiếm tỷ lệ bình chọn cao./.

Phùng Thị Vân Quỳnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :