Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Vĩnh Phúc hỗ trợ từ 150 - 600 triệu đồng đối với tri thức tài năng về làm việc tại tỉnh

24/09/2021

Để thu hút, phát huy sức sáng tạo cao nhất của đội ngũ trí thức, nhân tài, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết số 06/2021NQ-HĐND về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ hoặc tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp II về công tác tại tỉnh được hỗ trợ 600 triệu đồng; thạc sĩ hoặc thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú được hỗ trợ 400 triệu đồng; giáo viên, giảng viên có trình độ tiến sĩ được hỗ trợ 600 triệu đồng; có trình độ thạc sĩ được hỗ trợ 400 triệu đồng; có trình độ đại học được hỗ trợ 300 triệu đồng.

Đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ có trình độ tiến sĩ được tỉnh hỗ trợ 600 triệu đồng, trình độ thạc sĩ được tỉnh hỗ trợ 400 triệu đồng; trình độ đại học được tỉnh hỗ trợ 150 triệu đồng; sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên được tỉnh hỗ trợ 150 triệu đồng.

Ngoài ra Vĩnh Phúc cũng có chính sách đặt hàng chuyên gia, nghiên cứu khoa học: Các chuyên gia được tỉnh đặt hàng xây dựng quy hoạch, chương trình, đề án, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội được hưởng mức tối đa 80 triệu đồng/tháng; tổng kinh phí không quá 2 tỷ đồng/hợp đồng.

Chuyên gia được đặt hàng đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực y tế, xây dựng đô thị thông minh, xây dựng và quản lý hạ tầng hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao được hưởng mức tối đa 10 triệu đồng/ngày. Thời gian hợp đồng tối đa 15 ngày/chương trình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh, các chuyên gia được hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại theo quy định hiện hành./.

Nguyễn Thị Bắc Anh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :