Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Công bố 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội

23/09/2021

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1238/QĐ-BKHĐT ngày 30/8/2021 về việc Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, kể từ ngày 30/8/2021, danh mục và nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội được ban hành tại Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hết hiệu thi hành.

Cụ thể, 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội bao gồm: Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội; Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ; Thủ tục cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ; Thông báo tiếp nhận viện trợ tài trợ; Nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Trong đó, các thủ tục hành chính công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội mã hồ sơ thủ tục hành chính 2.002014; thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ mã hồ sơ thủ tục hành chính 2.001202; thủ tục cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ mã hồ sơ thủ tục hành chính 2.001197; Thông báo tiếp nhận viện trợ tài trợ mã hồ sơ thủ tục hành chính 2.000338 do Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý viện trợ, tài trợ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Thủ tục hành chính nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mã hồ sơ thủ tục hành chính 2.001180 do cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thực hiện./.

Phùng Thị Vân Quỳnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :