Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Các biện pháp hạn chế ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong hoạt động đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án

30/08/2021

Hiện nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt đồng đầu tư nói chung và hoạt động xây dựng nói riêng bị ảnh hưởng lớn, làm chậm tiến độ dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư đến thực hiện đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt là biến độ giá vật liệu xây dựng, thiếu hụt nhân lực, không huy động được chuyên gia tư vấn, người quản lý của nhà thầu, chậm tiến độ cung cấp thiết bị, vật tư, vật liệu về công trường.

 Để hạn chế các tác động nêu trên, nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan chuẩn bị dự án, chủ đầu tư,  nghiên cứu thực hiện các biện pháp:

Đối với các dự án đang thực hiện chuẩn bị đầu tư:

Xây dựng kế hoạch huy động chuyên gia tư vấn (nếu ở ngoài tỉnh) để xin ý kiến hướng dẫn của Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải về phương án ra và vào theo quy định.

Tăng cường công tác họp, trao đổi trực tuyến để sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư.

Khuyến khích các cơ quan phối hợp, trao đổi thông tin và thực hiện công tác rà soát, lấy ý kiến, thẩm định song song với quá trình lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh.

Đối với các dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Đề nghị các cơ quan liên hệ để được trao đổi, cho ý kiến thống nhất về cách thức triển khai, các nội dung của dự án ngay trong quá trình lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu để hạn chế tối đa các vướng mắc khi gửi hồ sơ thẩm định chính thức.

Đối với các dự án đang thực hiện đầu tư:

Tăng cường đấu thầu qua mạng để đáp ứng tính cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu và khắc phục các hạn chế về đi lại do yêu cầu phòng chống dịch.

Thực hiện công tác phòng chống dịch covid-19 trên công trường xây dựng theo Văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng kèm theo “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng (đã đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng).

Phối hợp với các nhà thầu tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 cho cán bộ quản lý, công nhân lao đồng khi có điều kiện. Xây dựng kế hoạch và nhu cầu huy động cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn, công nhân, xe chuyên trở, nhu cầu cung ứng về thiết bị, vật tư, vật liệu từ ngoài tỉnh đến công trường, địa điểm thực hiện dự án để xin ý kiến hướng dẫn của Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải về phương án ra và vào theo quy định.

 Thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ thực hiện dự án. Đôn đốc các nhà thầu khắc phục khó khăn để thực hiện tiến độ cam kết và kịp thời có kế hoạch cung cấp đủ thiết bị, vật tư, vật liệu về công trường, nhất là các thiết bị nhập khẩu (trường hợp cần thiết phải xem xét việc điều chỉnh chủng loại, xuất xứ trên cơ sở phù hợp quy định, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát). Kiểm tra, rà soát các hợp đồng cung cấp thiết bị để kịp thời phát hiện và dự trù các rủi ro có thể xảy ra.

Giải quyết kịp thời các vướng mắc liên quan đến thi công, nghiệm thu, thanh toán cho các nhà thầu để đảm bảo khả năng giải ngân vốn đầu tư.

Đề nghị với các cơ quan liên quan:

Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải nắm bắt thông tin, hướng dẫn việc đi lại và phòng chống dịch liên quan đến huy động cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn, công nhân, xe chuyên trở, nhu cầu cung ứng về thiết bị, vật tư, vật liệu từ ngoài tỉnh đến công trường.

Kho bạc Nhà nước tỉnh có giải pháp linh hoạt trên cơ sở phù hợp, không trái quy định nhằm tạo điều kiện cho công tác thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công. Nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh với UBND tỉnh để có chỉ đạo, tháo gỡ.

Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan sớm tham mưu cho UBND tỉnh xử lý vướng mắc liên quan đến nguồn gốc vật liệu đắp khi quyết toán các dự án giao thông, san lấp nhằm tạo điều kiện bố trí vốn và giải ngân các dự án đã hoàn thành.

Sở Xây dựng có hướng dẫn chi tiết hơn về hình thức thi tuyển (rộng rãi, hạn chế), thời điểm tổ chức thi tuyến kiến trúc (trước, trong quá trình hay sau khi có quyết định chủ trương đầu tư), mẫu quy chế thi tuyển,… theo pháp luật về kiến trúc.

Các cơ quan chuẩn bị dự án, chủ đầu tư chủ động thực hiện các biện pháp nêu trên sẽ giúp hạn chế ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong hoạt động đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, hoàn thành nhiệm vụ được giao, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Nguyễn Nam

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :