Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

BTV Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

08/01/2021

Sáng 8/1/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo một số nội dung quan trọng. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Cho ý kiến vào Đề án cụ thể hóa các nội dung để thực hiện đột phá trong công tác cán bộ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phát triển số lượng đảng viên mới trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu đánh giá rõ những hạn chế, bất cập của các khâu, nhất là về tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo… từ đó, làm rõ những giải pháp thường xuyên cần thực hiện và giải pháp mang tính đột phá.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng ý đề xuất xây dựng 7 khâu đột phá công tác cán bộ, yêu cầu cơ quan soạn thảo Đề án trên cơ sở ý kiến góp ý các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tại hội nghị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể đối với từng khâu. Riêng đối với chương trình đào tạo cán bộ, BTV Tỉnh ủy sẽ nghe chương trình toàn khóa vào tháng 6/2021. Trước mắt, sẽ cho thí điểm thi tuyển công chức tập trung, không thực hiện phân cấp cho các huyện, thành phố tổ chức thi tuyển như thời gian vừa qua. Trong công tác đánh giá cán bộ, căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được giao, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động của bản thân trong toàn khóa.

Dự kiến đầu tháng 3/2021, Tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị cán bộ để thông tin nhanh nhất về tình hình, kết quả Đại hội lần thứ 13 của Đảng và động viên, khích lệ, quyết tâm của cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ trong năm mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu BTV Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết thực hiện Nghị quyết 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021; Nghị quyết 18 và 19 của Chính phủ về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” ở cả 3 cấp. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị định 107, 108 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, báo cáo BTV Tỉnh ủy tại Hội nghị BTV Tỉnh ủy tháng 3/2021.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, góp ý kiến vào công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu làm rõ những tồn tại, hạn chế, những nội dung cần thực hiện làm căn cứ để BTV Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết. Riêng về nhiệm vụ, giải pháp phát triển tổ chức đảng và đảng viên, đồng chí yêu cầu bổ sung giao nhiệm vụ ngành Tuyên giáo, Dân vận thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng ưu tú vào Đảng; giao chỉ kết nạp đảng viên cho các đảng bộ bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện cùng kế hoạch và thời gian hoàn thành cụ thể đối với một số dự án đầu tư công, đầu tư trực tiếp nước ngoài như: Dự án Bệnh viện Sản - Nhi; Dự án Nhà điều trị nội trú, nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc; Dự án Khu văn hóa đa năng Vĩnh Phúc; các dự án thuộc Khu đô thị Sáu Vó; Dự án Khu công nghiệp Chấn Hưng; Dự án Trung tâm hội nghị quốc tế tại xã Vĩnh Thịnh.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :