• Video

  • Album ảnh

Đóng góp quan trọng của các dự án đầu tư trực tiếp đối với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

17/07/2020

Trong những năm qua, đầu tư trực tiếp có đóng góp đặc biệt quan trọng vào nguồn vốn đầu tư xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

Giai đoạn 2011 – 2020 tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án FDI ước đạt 2,66 tỷ USD, vốn thực hiện của các dự án DDI ước đạt 27.122,6 tỷ đồng chiếm 32% tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh (261,56 nghìn tỷ đồng).

Tỷ lệ giá trị sản xuất công nghiệp đóng góp từ các dự án đầu tư trực tiếp khoảng trên 75% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, trong đó lĩnh vực FDI đóng góp khoảng 56-70%. Đóng góp của các dự án đầu tư trực tiếp cho ngân sách nhà nước chiếm khoảng trên 70%, trong đó FDI đóng góp trên 65% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Năm 2019 tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 35.069 tỷ đồng, trong đó đóng góp từ các dự án FDI là 65,5%.

Các dự án đầu tư trực tiếp đã giải quyết việc làm cho khoảng 137 nghìn lao động, trong đó các doanh nghiệp FDI giải quyết việc làm cho khoảng 120 nghìn lao động.

Như vậy, các dự án đầu tư trực tiếp đã đóng góp quan trọng trong kết quả phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2019 đạt 7,099%/năm. Riêng năm 2019 tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,05%, trong đó các dự án đầu tư trực tiếp đóng góp trên 50% giá trị sản xuất của tỉnh; quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 118,4 nghìn tỷ đồng đưa giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 102,5 triệu đồng; thu ngân sách đạt vượt mốc 35.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm trực tiếp cho khoảng 12,5 vạn lao động.

Kết quả trên chủ yếu là do có sự đóng góp của các dự án đầu tư trực tiếp, đặc biệt là các dự án FDI, trong đó các Công ty như Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam, Piaggio, Tập Đoàn Prime đóng góp vai trò chủ đạo.

Kết quả thu hút đầu tư trong vòng 10 năm trở lại đây, đặc biệt trong giai đoạn 2016-2020 đạt cao so với mục tiêu đề ra với tổng vốn đầu tư dự án FDI thu hút mới và tăng thêm được 4,486 tỷ USD, dự án DDI thu hút được 81,45 nghìn tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện dự án FDI ước đến hết 2020 đạt 3,4 tỷ USD chiếm 58% so với tổng vốn đăng ký, dự án DDI đạt 81.451 tỷ đồng, chiếm 38,8% so với tổng vốn đăng ký. Kết quả đạt được của công tác thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 tiếp tục khẳng định đầu tư trực tiếp đóng vai trò là nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu  kinh tế và tăng thu ngân sách của tỉnh./.

Nguyễn Nam

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :