• Video

  • Album ảnh

Đoàn công tác Bộ KH&ĐT khảo sát xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 – 2030 tại Vĩnh Phúc

01/07/2020

Sáng 30/6, Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Đặng Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục phát triển hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, khảo sát xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh có 730 hợp tác xã, 11 tổ hợp tác. Những năm qua, hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng trong công tác giải quyết việc làm, bảo đảm đời sống cho người lao động, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Theo dự kiến, kinh tế tập thể của tỉnh sẽ có bước phát triển mới về chất trong những năm tiếp theo, số hợp tác xã hoạt động hiệu quả ngày càng tăng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đóng góp của kinh tế tập thể vào GDP của tỉnh thấp, sản phẩm hợp tác xã mang thương hiệu còn ít và chưa tạo dựng được uy tín, khả năng cạnh tranh trên thị trường. Số lượng, quy mô kinh tế tập thể phát triển chậm; chất lượng nguồn nhân lực của kinh tế tập thể còn thấp.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tập thể, hợp tác xã đóng góp 3,14% vào GDP của tỉnh và đến năm 2030 là 3,5%, doanh thu và lãi của hợp tác xã tăng bình quân từ 5 – 6%/năm, giảm tỉ lệ hợp tác xã hoạt động yếu kém, không hiệu quả xuống dưới 5%, Vĩnh Phúc sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã; hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao hiệu công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã hiệu quả. Cùng với đó, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tạo điều kiện thuận lợi các hợp tác xã tiếp cận với vốn, đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu dã cùng trao đổi các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã như: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; cơ chế, chính sách tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh…

Đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của của Vĩnh Phúc, đồng chí Đặng Văn Thanh cho biết, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Đoàn công tác sẽ tiếp thu, tổng hợp để xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :